وینسن کرپین (عضو هیئت مدیره موسسه مدیرا) در جریان آخرین ماموریتش به

افغانستان با مالداران و کشاورزان جوامع روستائی ملاقات نمود. تحت این

پروژه (یعنی صحت حیوانی) که توسط موسسه مدیرا اجرا میگردد، مالداران

مذکور دو بار در یک ماه در مکتب ساحوی دهاقین (FFS) که در ساحه همیشه

بهار ولسوالی مهترلام ولایت لغمان موقعیت دارد، باهم ملاقات مینمایند. با

استفاده از این فرصت آنها نگرانی های اصلی شان را با دیگران شریک ساخته و

همه باهم در خصوص نحوه رسیدگی به مشکلات اساسی، راه حل های شان را

پیشنهاد مینمایند.

 

آقای کرپین هنگام وارد ساحه فوق الذکر شد که مالداران مواشی شان را در

برابر خطرات تمپانی (تجمع گاز درسمت چپ گاو همرا با درد شدید شکم) درمان

مینمودند. این بیماری بالقوه کشنده هنگامی رخ میدهد که گاو ها بیش از حد

چرش نمایند. یکی از درمان های احتمالی این مرض در موارد جدی که زنده گی

حیوان را در معرض خطر قرار میدهد اینست که سمت چپ گاو را با یک چاقوی تیز

سوراخ نمائیم تا گازات که در دستگاه کوارش انباشته شده است، آزاد شوند.