نقل مکان دفتر موسسه مدیرا در کابل

در ماه اکتوبر سال 2015، یک زمین لرزه قوی (به قدرت 7.5 درجه) افغانستان را تکان داد. زمین لرزه مذکور در جریان یک روز کاری به وقوع پیوست و تمام کارمندان موسسه مدیرا نظر به دلایل امنیتی در خارج از ساختمان های این موسسه قرار گرفتند. همین که لرزش زمین به پایان رسید، بخش لوژستیک موسسه مدیرا خسارات ناشی از زمین لرزه را بررسی کرد. یکی از ساختمان های که در آن دفاتر بخش نظارت و ارزیابی، بخش اداری و مالی وجود داشت به شدت آسیب دید. مدیریت ارشد این موسسه چندین راه حل را مورد بررسی قرار داد اما در نهایت تصمیم گرفته شد که امن ترین گزینه نقل مکان دفتر میباشد.

 

بعد از دیدار های پی هم طی چندین هفته، بخش لوژستیک موسسه مدیرا توانست از طریق رهنمای معاملات یک خانه را مطابق به معیار متفاوت پیدا نماید تا مبدل به دفتر جدید موسسه مدیرا گردد. بعد از اینکه توسط اعضای بورد موسسه مدیرا در پاریس تائید گردید، این موسسه قرارداد خانه مذکور را با صاحب آن به امضاء رسانید.

 

بتاریخ هفده دسامبر سال 2015، تمام کارمندان موسسه مدیرا در قسمت تخلیه نمودن تمام ساختمان ها و بارگیری موتر ها سخت کار نمودند. از ساعت 08:00 صبح الی 11:00 بعد از ظهر موتر های مربوط به موسسه مدیرا تمام فرنیچر ها را به دفتر جدید این موسسه انتقال نمودند.  

 

سپس این روند یک هفته را دربر گرفت تا تمام فرنیچر ها منظم و کارهای لازم ( هموار نمودن فرشها، نلدوانی، بهبودی ها در بخش امنیتی، و غیره) به پایان رسید.

 

فواید که در نتیجه نقل مکان دفتر به دست آمده است قابل توجه میباشد. این فعالیت یک فرصت خوب را برای موسسه مدیرا در خصوص بهبود وضعیت امنیتی (مانند دیوار های بلند، اطاق امن، سیم خاردار، ضد انفجار، تفویت دروازه های حویلی ، و غیره) فراهم نمود.

 

علاوه بر این، فعالیت مذکور ما را در خصوص منظم سازی مجدد دیپارتمنت ها با یک شیوه منطقی تر کمک نمود(حالا آمر عملیاتی و تیم پروژه ها با هم نزدیکتر هستند، دفاتر مالی، اداری، لوژستیک، منابع بشری در یک طبقه موقیعت دارد، و غیره).

 

همچنان، دفتر جدید دارای اطاق های بیشتر در طبقه بالا بوده که میتواند برای کارمندان ساحوی که از دفتر کابل بازدید مینمایند قابل دسترس باشد.

 

بطور کلی، حالا در نتیجه ایجاد همکاری ها و کار تیمی، تمام دفاتر در یک ساختمان موقیعت دارد( در حالی که ما قبلاً در یک محوطه چندین ساختمان داشتیم) 

 

فیروز، آمر لوژستیک موسسه مدیرا و مسئول سرپرستی از روند نقل مکان دفتر:

 

من واقعاً از اینکه همه چیز به شکل درست انجام شد خوشهال هستم. ما فقط یک زمان بسیار کوتاه بخاطر انتقال دفتر داشتیم ( فقط یک روز برای انتقال تمام اشیا از دفتر سابقه به دفتر جدید) و هنوز هم ما بشکل حرفه ای و بدون این که به لوازم و تجهیزات موسسه مدیرا آسیب وارد شود، موفق به انجام آن هستیم.

 

پیدا کردن یک دفتر مناسب آسان نیست آن هم درعین ساحه، جایی که دفتر قبلی موقیعت داشت ( یک ساحه کاملاً امن با همسایه های خوب و در نهایت با کرایه کمتر). 

 

پس از بازدید نمودن بیشتر از 15 خانه بلاخره توانستیم یک ساختمان مناسب در سرک ششم قلعه فتح الله پیدا نمائیم.

 

در ابتدا کار نمودن در دفتر جدید کمی دشوار بود ،به دلیل این که، ساختمان مذکور برای ماه های متمادی گرم نشده بود و ما در اوسط ماه دسامبر قرار داشتیم. حالا خوشبختانه همه چیز خوب است.